sobota, 26, wrzesień 2020
logo uromed

Badania w pracowni USG

USG układu moczowego
USG jąder
USG przezodbytnicze (stercza) TRUS
Oznaczenie objętości zalegającej w pęcherzu
Punkcja przezodbytnicza celowana pod kontrolą USG

Diagnostyka i Leczenie

Laserowe leczenie prostaty
Leczenie raka prostaty
Leczenie raka nerki
Leczenie raka pęcherza moczowego
Leczenie raka jąder
Leczenie raka prącia

Badanie urodynamiczne kompleksowe z profilometrią cewkową

Cystometrogram
Emg zwieracza cewki moczowej
Pomiar szybkości odpływu moczu
Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej

Przedsiębiorstwo jest Beneficjentem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.1A:
"Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP."

Tytuł projektu:

"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych i wysokospecjalistycznych usług w dziedzinie urologii"

Realizacja projektu umożliwia świadczenie usług na najwyższym poziomie medycznym i technologicznym. W ramach oferty UROMED świadczy usługi w zakresie:

 1. Cystoskopii pęcherza moczowego
 2. Usuwania kłykcin kończystych
 3. Wycinanie raka prącia
 4. Wycinanie guzów pęcherza
 5. Nacinanie zwęrzeń cewki moczowej
 6. Waporyzacji łagodnego rozrostu stercza
 7. Elektroresekcji łgodnego rozrostu stercza
 8. Laseroterapii guzów pęcherza moczowego
 9. Badań uroflowmetrycznych
 10. Badań urodynamicznych
 11. Zwężeń worka napletkowego
 12. Usuwanie wodniaka jądra
 13. Usuwanie cyst nasiennych
 14. Wlewek do pęcherza moczowego
 15. Endoskopii moczowodu
 16. Wycięcia znamion nowotworowych na prąciu
 17. Ultrasonografii przez odbytniczej łagodnego rozrostu stercza
 18. Leczenie kamicy pęcherza moczowego
 19. Leczenie kamicy cewki moczowej
 20. Leczenie zatrzymania moczu
 21. Leczenie nietrzymania moczu
 22. Leczenia zapaleń jąder
 23. Leczenia zapaleń najądrza
 24. Leczenie zapaleń pęcherza moczowego
 25. Leczenia zapaleń prostaty
 26. Przetoki nadłonowej
 27. Przetoki nerkowej
 28. USG jamy brzusznej
 29. Uroflowmetrii
 30. Kalibracji cewki moczowej
 31. Waporesekcji łagodnego rozrostu stercza
 32. Punkcji diagnostycznej stercza
 33. Wytwarzania przetoki pęcherzowo-skórnej
 34. Wytwarzanie przetoki nerkowo-skórnej
 35. Elektroresekcji guzów pęcherza moczowego
 36. Pobierania wycinków z moczowodó
 37. Sondowania moczowodu
 38. Zakładania cewnika samoutrzymującego się typu Double J.
 39. Endoskopii cewki moczowej

dofinansowanie

Leczenie